Leonardo Maloku

Leonardo Maloku

23
  • Ruolo
  • Data di nascita
  • Difensore
  • 18/05/1998

Squadra